Saturday, July 20, 2013

asbab asbab dimudahkannya hisab

Rasulullah saw bersabda, 'Barangsiapa memiliki tabiat berikut ini, maka Allah swt akan menghisabnya dengan sangat mudah dan penuh kasih sayang dan dengan karunia Nya, ia akan dimasuka ke dalam surga. Yaitu 1. Berbuat baik kepada siapa saja yang berbuat jahat kepadanya. 2. Bersilaturahmi kepada siapa saja yang memutuskan hubungan kekerabatan dengannya. 3. Memaafkan siapa saja yang mendzaliminya.' (Dzurul manstur). Saudaraku, jika kita memahami hadist ini, sungguh berat untuk kita amalkan. Namun, berkat usaha dakwah dan tabligh kita sama sama belajar perkara ini, Insya ALlah.

Tuesday, July 9, 2013

Usaha mendatangkan Nusrotullah / Pertolongan Allah swt

Bagaimana nusrotullah / pertolongan Allah swt senantiasa datang adalah dengan asbab: 1. Membela agama Allah swt (Siapa yang menolong (membela agama Allah, Allah akan menolongnya -Ayat). Dalam bayan disampaiakan, ada seorang yang kaya menyedekahkan hartanya dijalan Allah, mendirikan masjid-masjid, mendirikan madrasah madrasah dan menyantuni fakir miskin. Tetapi apa kata maulana, dia belum menolong agama Islam, dia baru menolong orang Islam. Ada perbedaan yang mendasar antara menolong orang Islam dengan menolong Agama Islam. Menolong Agama Islam adalah dengan berdakwah khuruj fisabilillah baik dakwah maqomi (dakwah ditempat sendiri) dan ataupun dakwah intiqoli (dakwah di tempat lain, seluruh dunia) diatas manhaj Nabi saw. 2. Tolong menolong diantara sesama (Allah swt akan senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya, -Hadist). Tolong menolong ada dua, yaitu tolong menolong urusan dunia dan tolong menolong urusan akherat. Begitu pentingnya sling menolong tentang perkara dunia seperti makanan, pakaian, dan obat obatan serta segala hal yang menyangkut keperluan hidup saudara kita, siapa yang susah hendaklah ditolong. Begitu juga tidak kalah pentingnya atau bahkan jauh lebih penting adalah saling menolong urusan akherat atau urusan agama. Kita menginginkan bahagia dunia akherat dan masuk surga, begitu juga saudara kita. Tolong menolong dalam perkara akherat adalah dengan berdakwah minhajinnubuwah, dakwah diatas jalan Nabi saw. Kita selamatkan diri kita dan saudara kita seluruh alam dari bencana bencana dunia dan akherat, Allahuakbar.